ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง สภาพเก่ามากสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 จะต้องขออนุญาต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง สภาพพอใช้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนทรงไทยสองชั้น 216 ล จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..